TEAMMANAGER PROJECTMANAGEMENT

INFORMATIE

Bedrijf Gemeente Hoorn
Geplaatst op 09/02/2018
Standplaats Hoorn
Werklocatie Hoorn
Provincie Noord-Holland
Aantal uren per week 36 uur
Dienstverband Vast
Carriereniveau Leidinggevend, Senior management
Opleidingsniveau PhD, WO

FUNCTIEOMSCHRIJVING


Teammanager Projectmanagement 36 uur (M/V)
WO | Regulier | Vast | 0 - 36 uur

Solliciteer (tot 23-2-2018)

Bij de gemeente Hoorn maken we samen met inwoners, ondernemers en organisaties de toekomst van de stad. We werken ondernemend, open en met plezier met en voor onze 72.000 inwoners. Lef, vanuit eigen kracht, ja-denken en denken vanuit de stad staan centraal.

Samen met ruim 500 collega´s doe je werk dat ertoe doet en kun je het verschil maken. Volgens onze medewerkers hoort de gemeente Hoorn bij de Beste Werkgevers van Nederland. Hier zijn we trots op. De historische havenstad Hoorn is niet alleen een fijne plek om te wonen en bezoeken, maar ook om te werken.


WERK JIJ MEE AAN DE TOEKOMST VAN HOORN?

Voor team Projectmanagement zoeken wij een enthousiaste en gemotiveerde:

Teammanager Projectmanagement (M/V)
(36 uur)

Team Projectmanagement

De gemeente Hoorn is een organisatie waar vertrouwen, trots en teamgeest voorop staan. Externe ontwikkelingen vragen om een organisatie die strategisch opereert, maar ook flexibel en wendbaar is. Door meer in en met de stad (samen) te werken kunnen wij beter inspelen op steeds complexere en veelzijdiger vraagstukken. Om hier invulling aan te geven, wordt steeds meer programmatisch en projectmatig gewerkt. In de organisatie wordt hier vanuit team Projectmanagement vorm aan gegeven.

Het team Projectmanagement bestaat uit de programmamanagers, de projectleiders en ondersteunende functies (ca. 30 personen). Vanuit de hele organisatie werken daarnaast medewerkers in verschillende rollen aan projecten.

De functie
De functie teammanager Projectmanagement bestaat uit 3 verantwoordelijkheden:

 • Leidinggevende van het team Projectmanagement;
 • Vormgeven aan het portfoliomanagement programma’s en projecten;
 • Vormgeven aan het kwaliteitsmanagement projectmatig en procesmatig werken.


Leidinggevende van het team Projectmanagement

Het team Projectmanagement is een enthousiast team van professionals. De volgende aspecten staan centraal bij het leiding geven aan het team:

 • Het aansturen van de medewerkers in het team;
 • Stimuleren van de (door-)ontwikkeling van de medewerkers in het team;
 • Het bewaken en realiseren van de afgesproken resultaten, doelstellingen en taakstellingen van het team;
 • Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het team binnen de gestelde financiële kaders, kwaliteits- en beleidskaders;
 • Leveren van een actieve bijdrage aan de concernbrede organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.


Portfoliomanagement programma’s en projecten

Wij werken momenteel aan circa 100 programma’s en projecten. Het college van burgemeester en wethouders is hiervan de bestuurlijke opdrachtgever, de directie en het strategisch managementteam de ambtelijk opdrachtgever. Aan het begin van iedere nieuwe bestuursperiode wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld om de bestuurlijke ambitie te kunnen realiseren. Dit vormt de basis van de projectenportfolio. Gedurende de bestuursperiode ontstaan nieuwe projecten. De teammanager Projectmanagement heeft de verantwoordelijkheid om vorm te geven aan het portfoliomanagement programma’s en projecten. Het portfoliomanagement moet leiden tot ondersteuning van de directie en het strategisch managementteam bij het bewaken van het totaalbeeld en de beeld-, oordeels- en besluitvorming over benodigde capaciteit en middelen en prioritering/fasering. Hierin fungeert de teammanager Projectmanagement als eerste adviseur van de directie en het strategisch managementteam. Het fundament voor het portfoliomanagement moet nog gebouwd worden. De wijze waarop vorm gegeven wordt aan het portfoliomanagement en de benodigde ondersteuning hierin staan nog open. Het is de verantwoordelijkheid van de teammanager Projectmanagement om hier invulling aan te geven.

Kwaliteitsmanagement projectmatig en procesmatig werken

Binnen de Gemeente Hoorn worden de werkzaamheden langs drie lijnen aangestuurd: aan de hand van bestuurlijke thema’s, via programma’s en projecten en via (keten)processen. We staan ongeveer halverwege ons organisatieontwikkelingstraject #Hoorn2020. Het projectmatig werken heeft behoorlijk vorm gekregen en is aan een volgende ontwikkelslag toe. De voorbereiding voor het werken aan de hand van ketenprocessen is recent gestart. De teammanager Projectmanagement is (gedelegeerd namens de directie en het strategisch team) systeemverantwoordelijk voor het functioneren van het projectmatig en procesmatig werken en de verdere ontwikkeling daarvan. Hij fungeert hierin als eerste adviseur van de directie en het strategisch managementteam. Het is de verantwoordelijkheid van de teammanager Projectmanagement om dit onderdeel verder vorm te geven en in kaart te brengen welke ondersteuning hierin nodig is.

Functieprofiel
Wij zijn op zoek naar een teammanager die uitstekend uitvoering weet te geven aan bovenstaande verantwoordelijkheden. Als leidinggevende inspireert en coacht hij de medewerkers, zowel binnen het team, als in de gehele organisatie waar zij een projectrol vervullen. Daarnaast is hij sterk is in het creëren en bewaken van een totaalbeeld van alle programma’s en projecten en de impact daarvan voor de organisatie aanvoelt en kan vertalen naar concrete consequenties en adviezen. Hij of zij is dé adviseur van de directie en het strategisch managementteam op het gebied van programma’s en projecten. Dat vraagt dat de teammanager helder en realistisch op dat niveau kan communiceren en voldoende ‘gewicht in de schaal weet te leggen’. De teammanager voelt zich thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving, kent de dynamiek die daarbij hoort en kan daarop schakelen.

Functie competenties
De teammanager beschikt over de volgende competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Strategisch inzicht
 • Innovatie-/vernieuwingsgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Tactisch schakelen


Kennis en ervaring

 • Academisch niveau
 • Aantoonbare ervaring in de genoemde rollen
 • Ervaring in een politiek-bestuurlijke organisatie, bij voorkeur verrijkt met ervaring in een ander type organisatie waar veel projectmatig wordt gewerkt.


De teammanager Projectmanagement speelt een belangrijke rol in het optimaal laten functioneren van onze organisatie. Een assessment op bovengenoemde profiel en bijbehorende competenties maakt daarom onderdeel uit van het selectietraject.

Ons aanbod
Momenteel wordt de functie in het kader van functiewaardering onderzocht. Op basis van de huidige situatie bieden we afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 5.520,-- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week). Dit is het maximum salaris behorende bij de uitloopschaal 12.

De gemeente Hoorn heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, mogelijkheid tot thuiswerken, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en ABP pensioen. De gemeente stimuleert de individuele opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers door middel van opleidingen en cursussen. Dit wordt ondersteund door onze eigen West-Friesland Academie.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Entius, concernmanager strategie, telefoon 06 10894178 of p.entius@hoorn.nl

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid wordt conform het werving- en selectiebeleid van de gemeente Hoorn voorrang gegeven aan de interne kandidaat.

Online solliciteren en meer informatie
Heb je interesse in deze functie en beschik je over de kwaliteiten waar we naar op zoek zijn? Solliciteer dan uiterlijk 22 februari 2018 door je motivatiebrief en CV te sturen met behulp van onderstaand formulier via de site van WiNHN.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Full-Time, Hoorn, Leidinggevende, Teammanager, Projectmanagement